English

Català

Castellano

Français

Noonbarcelona és una productora d'il·luminació experimental. Dissenyem i fabriquem làmpades a partir de projectes d'investigació centrats en l'estudi de la llum.

Experimentem amb nous elements per crear ambients singulars que s'identifiquin amb una forma de vida. Busquem noves vies d'expressió de la llum, noves sensacions que pertanyen al món de les emocions. L'impacta de la claror i la foscor sobre els sentits va més enllà de la funcionalitat: la llum és, sobretot, una necessitat emocional.

Les nostres col·leccions tenen el valor de la diferència, per això estan adreçades a arquitectes, interioristes i professionals que busquen experimentar amb la llum, modificar les percepcions dels espais per crear determinades atmosferes.

Noonbarcelona ha convidat a diferents dissenyadors a participar en el projecte. L'aportació del seu particular univers creatiu es reflecteix en les noves col·leccions, en la imatge gràfica i també en la investigació de l'espai en els projectes de decoració.